متن

شهروند گرامی ، جهت ارسال شکایت فرم ذیل را تکمیل نموده و ارسال فرمایید تا در کوتاهترین زمان به موضوع شکایت رسیدگی گردد.

222222.jpg

سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
  نام و نام خانوادگی  
  نام پدر  
  کد ملی  
  شماره همراه  
  آدرس محل سکونت  
  واحد مربوطه  
  موضوع  
  متن  
  پیوست  
    
  ارسال
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0