شهروندان محترم

شما می توانید هرگونه تخلف ، ارتشاء و یا فساد اداری را از طریق فرم ذیل گزارش نمایید.

ضمناً کلیه اطلاعات ، اخبار واصله و مستندات بصورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد ماند.

درصورت مراجعه حضوری ، به دبیرخانه اداره حراست مراجعه فرمایید:

تلفن تماس : 01733221214


  نام و نام خانوادگی  
  نام پدر:  
  تلفن همراه:  
  کد ملی:  
  موضوع:  
  شرح موضوع یا شکایت:*  
  آدرس:  
  مستندات  
    
  ارسال

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0