پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهروندان محترم

شما می توانید هرگونه تخلف ، ارتشاء و یا فساد اداری را از طریق فرم ذیل گزارش نمایید.

ضمناً کلیه اطلاعات ، اخبار واصله و مستندات بصورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد ماند.


  نام و نام خانوادگی  
  نام پدر:  
  تلفن همراه:*  
  کد ملی:  
  موضوع:*  
  شرح موضوع یا شکایت:*  
  آدرس:  
  مستندات  
    
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0