پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
مراکز انتظامی و امنیتی

پلیس+ 10

3345431

3330662

کلانتری 11

2183542

3345432

کلانتری 12

2183545

2222989

اداره گذر نامه

2183510

2294358

منطقه انتظامی

3338801

----------

ستاد مبارزه با مواد مخدر

2183525

3338802

اداره نظام وظیفه

2183533

2228350

هنگ مرزی اترک

5556183

----------

معاونت آگاهی

2183540

5556184

اماکن عمومی

2183520

---------

تشخیص هویت

2227848

---------

پادگان گنبد

2230012

2230013


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0