دوشنبه, 10 آذر 1399
  • ساعت : ۱۲:۴۳:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 215
  • کد خبر : ۳۰۹۸
آگهی مزایده هشت قطعه از زمین و شش واحد تجاری

شهرداری گنبدکاووس درنظرداردبه استناد ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها ، نسبت به مزایده شش قطعه از زمین های (محله چای بوئین) بشماره  پلاک های ثبتی 62211/1و62210/1 و62207/1 و 62206/1 و 62208/1 و62209/1 و یک قطعه زمین کوی جهاد بشماره پلاک ثبتی37681/1 و خیابان شکوفه بشماره پلاک ثبتی 11917/1 و یک باب واحد تجاری واقع در پاساژ بین الملل جنب بلوار شادی بشماره پلاک ثبتی1458/1 و چهار باب واحدهای تجاری واقع در پاساژ قابوس طبقه اول واحد 230 و واحد 215 و واحد 214 و واحد209 و یک باب واحد تجاری واقع در پاساژ طلا  طبقه همکف22 و  و پاساژ مادر طبقه اول واحد36 ،را ازطریق مزایده کتبی بفروش برساند.

شرایط مزایده: 

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغ سپرده واحد مورد نظر خود را بعنوان سپرده شرکت درمزایده را به شماره حساب   420220247183بنام شهرداري گنبدكاووس نزد بانك مسکن واریز و فیش مربوطه یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده با اعتبار3ماهه ارائه نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 3/9/99می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ تضمین شرکت در مزایده(فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی)را در(( پاکت الف)) و برگ کروکی مکان مورد نظر را امضاء و اثرانگشت شده  و کپی کارت ملی و  پرینت شماره ثبت ثنا را در  (( پاکت ب ))و فرم پیشنهاد قیمت را با خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی در((پاکت ج ))قرارداده و هر سه پاکت را در یک پاکت جداگانه قرارداده کاملاً دربسته به امورمالی شهرداری تحویل نمایند

3- در صورتيكه برندگان  اول ،دوم و سوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

4- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

5-  شهرداري دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختاراست .

6- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخه 4/9/99  درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 7-  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه و یا باشماره تلفنهاي   8 33221214 داخلی 41  تماس حاصل نمائيد.

8 -  هزینه های نقل و انتقال(نزد دفاتر اسناد رسمی)برعهده خریدار می باشد.

9- پیمانکاران بخش عمران شهری و فروشندگان مصالح سنگی می توانند در قبال مطالبات خود در مزایده شرکت نمایند بدیهی است درصورت برنده شدن آنان مابه التفاوت بهای اضافی می بایستی نقداً پرداخت گردد. و نیز افراد مذکور می توانند بجای واریز وجه نقدسپرده شرکت در مزایده درخواست کسر از مطالبات خود را از این شهرداری نمایند.

 

  منصور طعنه گنبدی

شهردار گنبد کاووس

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0