پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 22 تير 1399


فهرست اصلی سایت

  مراکز انتظامی و امنیتی

  پلیس+ 10

  3345431

  3330662

  کلانتری 11

  2183542

  3345432

  کلانتری 12

  2183545

  2222989

  اداره گذر نامه

  2183510

  2294358

  منطقه انتظامی

  3338801

  ----------

  ستاد مبارزه با مواد مخدر

  2183525

  3338802

  اداره نظام وظیفه

  2183533

  2228350

  هنگ مرزی اترک

  5556183

  ----------

  معاونت آگاهی

  2183540

  5556184

  اماکن عمومی

  2183520

  ---------

  تشخیص هویت

  2227848

  ---------

  پادگان گنبد

  2230012

  2230013


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0