پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 22 تير 1399


فهرست اصلی سایت

  دانشگاهها و مراکز آموزشی

  دانشگاه آزاد اسلامی

  3345322

  3345323

  دانشگاه پیام نور

  3334317

  3334318

  موسسه آموزش عالی  شرق گلستان

  3334007

  3342237

  موسسه آموزش عالی  شمس

  3334481

  3343482

  دانشگاه علمی کاربردی1

  2240812

  2240813

  دانشگاه علمی کاربردی2

  5556387

  5557552

  دانشکده کشاورزی

  2225021

  2225022

  فنی و حرفه ای کوثر

  5580101

  5580102

   


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0