پنج‌شنبه, 2 آبان 1398
عنوان : آگهی مناقصه بیمه شهری
کد خبر : ۳۰۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
ساعت : ۱۹:۳۰:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداري گنبد كاووس در نظر دارد  کلیه  واحد های مسکونی  و غیر صنعتی ( تجاری و اداري شامل :دفاتر کار ، فروشگاه ها ،کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز ورزشی ، تفریحی ، آموزشی ، خدماتی و ... ) به همراه اثاثیه و لوازم  ثابت  و موجودی کالاهای آنها متعلق به ساکنین محدوده قانونی شهر گنبد کاووس را در مقابل آتش سوزی  و حوادث طبیعی  به مدت یکسال بیمه نماید . لذا کلیه شعبات مرکزی  بیمه ها که مايل به شركت در مناقصه هستند  پیشنهادات خود را به شهرداری  تحویل نمایند .

1-مورد بیمه :عبارتست از  بیمه ساختمان  وتاسیسات و اثاثیه و لوازم ثابت و سایر موجودی های  کلیه  واحد های مسکونی و غیرصنعتی( تجاری و  اداري شامل :دفاتر کار ، فروشگاه ها ،کارگاه ها ، تعمیرگاه ها ، مراکز ورزشی ، تفریحی ، آموزشی ، خدماتی و ...) متعلق به ساکنین شهر گنبد کاووس با تعداد 48000  واحد مسکونی  و غیرصنعتی  که شامل (6000 واحد غیر صنعتی  ) و (42000 واحد مسکونی )

2- مبلغ بیمه شده :

الف ) ارزش ساختمان  و تاسیسات  هر یک از واحد های مسکونی و غیرصنعتی تا سقف به عدد  200/000/000 ریال  بحروف دویست میلیون ریال

ب) ارزش اثاثیه  و لوازم ثابت و موجودی کالاهای هر یک از واحد های مسکونی  و غیر صنعتی تا سقف به عدد  100/000/000  ریال بحروف صد میلیون ریال

ج)مجموع سرمایه مسکونی 12/600/000/000/000 ریال  و مجموع سرمایه غیر صنعتی 1/800/000/000/000 ریال

3- خطرات تحت پوشش : شامل آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سیل  و طغیان آب و سیلاب ،  زلزله ،  کولاک  ، طوفان و تندباد  ، گردباد ، ریزش ، رانش و فروکش نمودن  زمین  ، ضایعات ناشی از برف و باران ، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف ، ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب  ناشی از سرما  و یخبندان ،  سقوط هواپیما و بالگرد، هزینه های پاکسازی و  جمع آوری ضایعات تا سقف 10% سرمایه هر واحد

4- عدم اعمال ماده 10 قانون بیمه  و قاعده نسبی

5-امکان صدور الحاقیه افزایش ( ارزش ساختمان  و اثاثیه ) جهت واحد های متقاضی با نرخ فوق

6- در کلیه خطرات پرداخت خسارت ها  با تایید سازمان آتش نشانی می باشد و ضمنا جهت پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و غیر صنعتی نیاز به پروانه تجاری و مسکونی  و پروانه کسب نمی باشد .

7- بیمه گر موظف است به محض اعلام خسارت توسط بیمه گذار یا هر یک از مالکین (موجر و مستاجر) نسبت به اعزام کارشناس (نهایتا تا 24 ساعت ) به محل وقوع حادثه  جهت تعیین مبلغ خسارت  و پرداخت وارده بصورت کامل پس از کارشناسی حداکثر  ظرف مدت 20 روز اقدام نماید .

8- مهلت اعلام خسارت از ناحیه بيمه گذار پس از اطلاع به مدت 30 روز از جانب بيمه شدگان ( خسارت ديدگان) نهايت ظرف 2 ماه

9- صدور بیمه نامه بدون نیاز به بازدید اولیه ، ارائه مدرک  و مراجعه مالکین با کد معرف شرکت کارگزاری384  مورد نظر شهرداری خواهد بود .

10- حق بیمه:  20% نقدی پس از صدور   و الباقي طي 8  قسط مساوی در طول  مدت قرارداد  پرداخت می گردد .

11-اطلاع رسانی عمومی  و تبلیغاتی در خصوص حوادث تحت پوشش و شرايط مشمول دريافت خسارت در سطح شهر  در حد متعارف نظير بنر، روزنامه و ... بر عهده شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بودو در صورت عدم اطلاع رساني در سطح شهر اعلام خسارت بدون سقف زماني مي باشد.

12-در صورت عدم رضایت بیمه گذار از خدمات  شرکت بیمه گر ، بیمه گذار مجاز به فسخ قرارداد بصورت روز شمار خواهد بود .

13-شركت كنندگان بايد مبلغ 300/000/000 ريال بعنوان سپرده شرکت در مناقضه را به صورت ضمانت نامه بانكي يا وجه نقد به حساب  700785143416 نزد بانك شهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه اسناد نمايند.

14- شرکت کنند گان  در مناقصه می توانند  پیشنهادات خود را تا حداکثر تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه مورخه   6/8/ 98 به امور اداری شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .

15- شرکت کننده می بایستی سپرده یا ضمانتنامه بانکی خود را در پاکت الف و اطلاعات کلی شرکت ، آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات شرکت و معرفی نامه از شعبه مرکزی را در پاکت ب و اسناد مناقصه و فرم پیشنهاد قیمت را در پاکت ج تکمیل و لاک مهر نماید و تحویل امور مالی شهرداری نمایند .

16-شهرداری در  رد یا قبول یک یا هریک از پیشنهادات مختار است .

17- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پیشنهادات بدون سپرده  و یا پیشنهاداتی که پس از موعود مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

18-شرط انتخاب نفر دوم مناقصه : ماوالتفاوت قیمت پیشنهادی نباید از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بیشتر باشد .

19- در صورتیکه برندگان  نفرات اول و دوم و  سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

20-برای کسب اطلاعات با شماره تلفن های 18-2221214 (امور قرارداد ها )  و     09116447146(مشاور بیمه ای ) تماس حاصل نمایید.

21- پیشنهادات واصله روزچهارشنبه راس ساعت 15 مورخه8/ 8/98  در محل کمیسیون مستقر در شهرداری بازگشایی خواهد شد.

                                                                                                                                      منصور طعنه گنبدی

                                                                                                                                       شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 50

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0