سه‌شنبه, 31 ارديبهشت 1398
عنوان : آگهی فراخوان عمومی مناقصه جایگاه های cng
کد خبر : ۳۰۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ 
ساعت : ۱۳:۵۷:۱۲

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه شماره 200- 264 مورخه 24/7/ 1397 شورای اسلامی شهر در نظر دارد جهت تامین قطعات اصلی تجهیزات اینترمگ و تامین نیروی انسانی مورد نیاز 2 باب از جایگاه های CNG خود با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

  1. محل جایگاه CNG گدم آباد (انتهای خیابان شهید بهشتی بعد از پل گدم آباد) و جایگاه CNG شهید صیاد شیرازی (ابتدای بلوار  شهید صیاد شیرازی)
  2. جایگاه ها تحت مالکیت ، مدیریت و بهره برداری شهرداری گنبد بوده وخواهد بود.
  3. سپرده شرکت در (مناقصه )  مبلغ سیصد میلیون  ریال  (000/000/300 ریال)است که می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد.
  4. تامین قطعات اصلی ، تجهیز انبار با قطعات اصلی طبق لیست پیوستی در سند مناقصه ، تعمیرات ، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل ، پرداخت قبوض برق – آب- تلفن و هزینه تعمیرات و نگهداشت و سایر هزینه های جانبی از قبیل حق بیمه مسئولیت مدنی ، حوادث و کارفرما در قبال کارکنان بعهده پیمانکار میباشد و صرفا پرداخت قبوض شرکت گاز بر عهده شهرداری می باشد.
  5. پیمانکار با دریافت درصدی از مبالغ فروش روزانه ، پیشنهادی خود تمامی تعهدات را می بایستی انجام دهد.
  6. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.
  7. در صورتیکه برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  8. اشخاص حقوقی که دارای مجوز واردات قطعات ، امکانات وتجهیزات لازم ، سابقه کار مرتبط وتوانایی فنی و مالی می باشند دارای اولویت بوده و در هر صورت رعایت کلیه دستورالعمل ها، مقررات و نکات ایمنی و بهداشت شغلی مطابق استانداردهای مربوطه  و اخذ بیمه نامه توسط پیمانکار از الزامات می باشد.    
  9. کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده مناقصه می باشد.
  10. متقاضیان پس از بازدید از محل و رؤیت موقعیت پروژه  میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری ، امور قراردادها مراجعه  نمایند.
  11. مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه25/9/97می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم – مشروط- مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  12. پیشنهادات واصله روزدوشنبه راس ساعت 15مورخه26/9/97 در محل هیات عالی معاملات مستقر در شهرداری بازگشایی خواهد شد.
  13. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

 

                                                                                                                                                      منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                        شهردار گنبد کاووس 

نمایش تعداد بازدیدها : 145

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0