شنبه, 4 اسفند 1397
عنوان : آگهی مناقصه بیمه كلیه واحدهای مسكونی و غیرصنعتی( تجاری و اداری) به همراه اثاثیه
کد خبر : ۳۰۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ 
ساعت : ۱۱:۴۵:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظر دارد کلیه واحدهای مسکونی و غیرصنعتی( تجاری و اداری) به همراه اثاثیه و لوازم مربوطه متعلق به ساکنین واقع در محدوده قانونی شهر گنبد کاووس را در مقابل آتش سوزی و حوادث طبیعی به مدت یکسال بیمه نماید.لذا کلیه شعبات مرکزی بیمه ها که مایل به شرکت در این مناقصه هستند پیشنهادات خود را به امور مالی شهرداری تحویل نمایند.

1)مورد بیمه:بیمه ساختمان و اثاثیه و لوازم واحدهای مسکونی و غیر صنعتی(تجاری و اداری) متعلق به ساکنین شهر گنبدکاووس با تعداد32000 واحد مسکونی و غیرصنعتی(6000واحد تجاری و اداری)و (26000واحد مسکونی).

2) خطرات تحت پوشش: شامل آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و طغیان آب ، زلزله و آتشفشان ، طوفان، گردباد، ریزش ، رانش و فروکش نمودن زمین،سقوط هواپیما و هلیکوپتر دور از فرودگاه می باشد.

3) عدم اعمال ماده 10 قانون بیمه.

4) در کلیه خطرات پرداخت خسارت با تائید سازمان آتش نشانی می باشد.

5) مهلت اعلام خسارت از ناحیه بیمه شدگان نهایتاً تا ظرف مدت دو ماه .

6)حق بیمه 20%مبلغ کل پس از صدور بیمه نامه و الباقی طی8قسط متوالی در طول مدت قرارداد پرداخت می گردد.

7) اطلاع رسانی عمومی و تبلیغاتی در خصوص حوادث تحت پوشش و شرایط مشمول دریافت خسارت درحد متعارف نظیر بنر،روزنامه و ... برعهده شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود

8)در صورت عدم رضایت بیمه گذار از خدمات شرکت بیمه گر،بیمه گذار مجاز به فسخ قرارداد بصورت روز شمار خواهد بود.

 9) شرکت کنندگان باید مبلغ 250.000.000ریال را بصورت ضمانتنامه بانکی ویا وجه نقد بحساب 700785143416 نزد بانک شهر واریز وفیش مربوطه را ضمیمه اسناد نمایند.

10) شرکت کنندگان در مناقصه می توانندپیشنهادات خودرا حداکثرتا پایان وقت اداری روز   دوشنبه مورخه 30/7 /97به امور مالی  شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند .

11)شرکت کنندگان می بایستی سپرده یا ضمانتنامه بانکی خود را در پاکت الف،و اطلاعات کلی شرکت،آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات شرکت و معرفی نامه از شعبه مرکزی را در پاکت ب،و فرم پیشنهاد قیمت را در پاکت ج تکمیل و لاک مهر نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

12) شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

13) به پيشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ، پيشنهادات بدون سپرده و يا پيشنهاداتي كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

14) هزينه نشر آگهي در دو نوبت بعهده برنده مناقصه خواهدبود .

15) درصورتيكه برندگان نفرات اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهدشد .

16) برای کسب اطلاعات و جزئیات و دریافت اسنادبه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbadcity.ir مراجعه با شماره تلفنهای 18-2221214 (امورقراردادها)تماس حاصل نمائید.

منصور طعنه گنبدی

                                                                                                                                               شهردار گنبدکاووس
دانلود اسناد مناقصهنمایش تعداد بازدیدها : 149

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0