سه‌شنبه, 25 مهر 1396
عنوان : آگهی تجدید مزایده سه قطعه از قطعات زمین های خیابان شكوفه
کد خبر : ۲۹۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۳:۱:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد طبق ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها وبه استناد ردیف ق بند 5  از پانصدو هفتادوسومین  جلسه مورخه 18/10/95 شورای محترم اسلامی شهر  سه  قطعه از قطعات زمین های خیابان شکوفه( انبارقدیم ) دارای کاربری مسکونی تجاری را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ضمناً کروکی سه قطعه به پیوست می باشد.

1- شرکت کنندگان می بایست سپرده ای معادل 5%شرکت درمزایده را  بصورت ضمانتنامه بانکی یاوجه نقد را به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهر واریزو فیش مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 7/2/96  به همراه اسناد مزایده داخل پاکت مهروموم شده قرار وبه واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

2- د ر صورتيكه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

3-  هزينه نشرآگهي در دو نوبت بعهده برنده مزایده خواهدبود .

4-  شهرداري دررديا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختاراست .

5-  برابر بند 8 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده فروش املاک شهرداری از پرداخت ارزش افزوده معاف می باشند.

 6- مبلغ  معامله بصورت 50% نقدی و ما بقی باز پرداخت 6 ماهه از زمان اعلام برندگان بوده ضمناً هزینه های مربوط به انتقال سند بعهده برنده مزایده می باشد.

7- درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  33221214 داخلی 41  (واحد املاک ) تماس حاصل نمائید.

8- کمیسیون معاملات در  روز شنبه مورخه  9/2/96 راس ساعت   13   در خصوص رسیدگی به پیشنهادات واصله در شهرداری تشکیل جلسه خواهد داد  .

9- قیمت پایه کارشناسی شده ارزش قطعه فوق الذکر به مبلغ 000/300/674/7 ریال می باشد.  

    منصور طعنه گنبدی   

   شهردارگنبدکاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 197

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0