سه‌شنبه, 25 مهر 1396
عنوان : آگهی تجدید مزایده پنج قطعه از قطعات زمین های خیابان شكوفه
کد خبر : ۲۹۷۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۴۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد طبق ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها وبه استناد ردیف ق بند 1  از پانصدو پنجاه و یکمین  جلسه مورخه 24/8/95 شورای محترم اسلامی شهر  پنج  قطعه از قطعات زمین های خیابان شکوفه( انبارقدیم ) دارای کاربری مسکونی تجاری را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ضمناً کروکی پنج قطعه به پیوست می باشد.

1- شرکت کنندگان می بایست سپرده ی شرکت درمزایده را طبق اسناد مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یاوجه نقد را به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهر واریزو فیش مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 7/2/96   به همراه آگهی مزایده داخل پاکت مهروموم شده قرار وبه واحد دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

2-شرایط فروش قطعات مذکور در اسناد مزایده اعلام شده است که در صورت عدم رعایت شرایط،شهرداری از بازگشایی پیشنهادها خودداری خواهد نمود.

3- د ر صورتيكه برندگان نفرات اول تا سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

4-شرکت کنندگان حقیقی وحقوقی ملزم به ارائه کلیه مدارک شناسایی خود می باشند.

3- هزينه نشرآگهي در دو نوبت بعهده برنده مزایده خواهدبود .

4-  شهرداري دررديا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختاراست .

5-  برابر بند 8 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده فروش املاک شهرداری از پرداخت ارزش افزوده معاف می باشند.

 6- مبلغ  معامله بصورت نقدی بوده و ضمناً هزینه های مربوط به انتقال سند بعهده برنده مزایده می باشد.

7- درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  33221214 داخلی 41  (واحد املاک ) تماس حاصل نمائید.

8- کمیسیون معاملات در  روزشنبه  مورخه 9/2/96 راس ساعت  13 در خصوص رسیدگی به پیشنهادات واصله در شهرداری تشکیل جلسه خواهد داد  .

9- سایر اطلاعات مربوط به شماره قطعات ،  متراژ و قیمت پایه پنج قطعه زمین در اسناد مزایده می باشد.  

 

    منصور طعنه گنبدی   

   شهردارگنبد کاووس

دانلود اسناد مزایده

نمایش تعداد بازدیدها : 204

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0